Ἀπολλωνία 3

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο

Γεωγραφική διασπορά: