Δημοσθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί στεφάνου (18) 167

Χωρίο / Κείμενο: 

πέμψαντες τῆς προσηκούσης ἀτιμίας ἀξιώσητε. ἔρρωσθε.] {1ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΘΗΒΑΙΟΙΣ.}1 [Βασιλεὺς Μακεδόνων Φίλιππος Θηβαίων τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Οι Μακεδόνες ως μέρος του επίσημου βασιλικού τίτλου