Δημοσθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί στεφάνου (18) 166

Χωρίο / Κείμενο: 

Λέγε δὴ καὶ τὰς ἀποκρίσεις. {1ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ.}1 [Βασιλεὺς Μακεδόνων Φίλιππος Ἀθηναίων τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Οι Μακεδόνες ως μέρος του επίσημου βασιλικού τίτλου