Ζωσώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 880 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θεσσαλία και τη Βοιωτία την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία τον 3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: