Ζήνων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζήνον (1ος αι. μ.Χ., Θάσος), Ζήνονος (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Zeno (2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / ελλην. περ., Έφεσος / αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία), Zenon (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα;) 105 μ.Χ., SEG XVII 317.12 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 149 αρ. 59, 20 (= Pilhofer 602, SEG L 618· πρβ. BE 1944, αρ. 129 (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.78 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.536 & BCH 97 (1973), 593 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.473 (6) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 77 αρ. 165· πρβ 75 (1933), 40 αρ. 135  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
693
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Λουκανία της Κάτω Ιταλίας και τη Χίο τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λυκία  τον 6ο αι. μ.Χ.