Βουρβοώδην

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 28

Γεωγραφική διασπορά: