Αβέβαιη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀσπίς Τοπωνύμιο
Ἀρκυνία Τοπωνύμιο
Ἀνδριεύς Εθνωνύμιο
Ἀνδρία Τοπωνύμιο
Ἀλπώνιος Εθνωνύμιο
Ἄλπωνος Τοπωνύμιο
Αἰγανέα; Τοπωνύμιο
Ἀγεάτης; Εθνωνύμιο
Ῥάκηλος Τοπωνύμιο
Ῥακήλιος Εθνωνύμιο
Περικεφαλαία Τοπωνύμιο
Παμφυλία Τοπωνύμιο
Παλλήνη Τοπωνύμιο
Παλιούρα; Τοπωνύμιο
Κατλέσται Εθνωνύμιο
Βονθίτης Εθνωνύμιο
Βόνθος;/Βόνθοι; Τοπωνύμιο
Βαλοιεύς Εθνωνύμιο
Ἕρκεια Τοπωνύμιο
Ἐλευθερίσκος Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Αβέβαιη