Βίταλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βείταλος (1ος ή 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 71 ή 188 μ.Χ., SEG XXXI 644 (= XLV 818  (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 70 αρ. 159

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά στην Ιωνία τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Μακεδονία τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: