Βέροια 2

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 141, 423-424, 462, 474

Γεωγραφική διασπορά: