Βεργαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική)  π. 375-350 π.Χ., Peter 1997, 104-106· BCH 126 (2002), 210-229 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Edson 1947, 94-96. Gatzolis, Poulios & Terzopoulou 2007, 168

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς. Ομόρριζο με το τοπωνύμιο Βέργη. Όνομα τοπικού δυνάστη.  Η άποψη πως πρόκειται για όνομα θρακιώτη βασιλιά απορρίπεται από:  Gatzolis, Poulios & Terzopoulou 2007, 168· Psoma  2002. 

Γεωγραφική διασπορά: