Βεδυνδία

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 364-365

Γεωγραφική διασπορά: