Βαλοιεύς

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) 6ος αι. μ.Χ., Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά s.v. Βάλοιον

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 29, 32

Σχόλια: 

Παραδίδεται από τον Στέφανο Βυζάντιο ως εθνικό του τοπωνυμίου Βάλοιον.

Γεωγραφική διασπορά: