Βακχᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βακκᾶς (αυτοκρ. περ., Καρία), Βακχᾶ (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Kavadarci)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 74 αρ. 174.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη μαρτυρία από την Καρία την αυτοκρ. περ. Οι υπόλοιπες περίπου σύγχρονες.

Γεωγραφική διασπορά: