Βαίτιον

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Πηγές/τεκμήρια: 

Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά s.v.

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 29, 32

Γεωγραφική διασπορά: