Βαδοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαδοῦνος (γεν.)

Χρονολόγηση: 
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.2.158

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 296, σημ. 3.   

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς.

Γεωγραφική διασπορά: