Ὕλλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Hyllus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία τέλη 3ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 880 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 359-336 π.Χ., FGrH 257a F 3.6.1 (Chronicum Olympicum, ;Φλέγων) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35