Θέρσιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θερσίππειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; 333 π.Χ., Berve 368 (2) Μακεδονία < Μοσχονήσια π. 320 π.Χ., IG XII.2.645.6, 12, 34, 49 (= OGIS 4) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29