Θέρσανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θερσάνδρειος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 68 π.Χ., BGU 1731.1, 3-4, 8-9, 13-14, 16, 19 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42