Θεοτιμίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεοτιμίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θεοτειμίδης (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Σάμος μετά το 306 π.Χ., IG XII.6.25.1, 3, 10, 24 (= SEG I 351) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) < Ολυμπία 4ος αι. π.Χ., SEG XV 241.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25