Θέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θέὀ̄ν (5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 218 π.Χ., PEnt 32.1 πίσω όψη 2· 67.1 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.39 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 145 π.Χ., PPhrurDiosk 18.44 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 92 π.Χ., PTeb 104.34, 47 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 73 π.Χ., POxy 3482.3, 5, 10, 12, 16 κλπ. (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος/4ος αι. π.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 307

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
288