Θεόκριτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θειόκριτος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θεούκριτος (3ος αι. π.Χ., Σάμος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.13.4 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 147-135 π.Χ., BGU 1256.3  (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., SEG XXIX 625 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
110