Θεοκλείδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεοκλίδες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία;  π. 260-250 π.Χ., Eretria XI, 273 αρ. 15.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21