Θεόφραστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεύφραστος (2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα, Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία;  243 π.Χ., Πλούταρχος, Άρατος 23.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
109