Θεοδᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεοδᾶς (1ος αι. π.Χ., Εύβοια), Θεοδᾶδος (γεν.: 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία 138 μ.Χ., SEG XXXVII 593.19 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;π. 167 π.Χ., SEG XXIV 580.7 (4-5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68, 15· 69.12 (6) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.470.4  (7)  Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;)  46 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 366.9 (= Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, αρ. 36) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23