Θεμίσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-1ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος/2ος αι. π.Χ., RE (4)· Ma 1999, 321 αρ. 20 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 183

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
102