Θεαγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεαγένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Θήβα / 4ος αι. π.Χ., Λειβαδειά), Θεαγένηους (γεν.: 2ος/3ος αι. μ.Χ., Βέροια), Theagenes (αυτοκρ. περ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143A.8  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια;) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 570.6 (3) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα;) 3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 135 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., SEG XXXVIII 637.10 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρατονίκη;) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 577 (6) Μακεδονία;  ;μέσα 2ου αι. π.Χ., FGrH 774· RE (10)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
118