Ταυρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Taurio (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία αρχές 3ου αι. π.Χ., RE (-) (2) Μακεδονία (Εορδαία-Βρυναίοι) 57-55 π.Χ., EAM 115.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16