Στρατοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Στρατοκλ̣ε̣͂σ̣ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Στρατοκλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Θήβα  ;2ος-1ος αι. π.Χ., IG IX.2.175 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 357 π.Χ., Δημοσθένης 1.8· SIG3 194· Rhodes & Osborne 2003, 49.2 (RE (2)) (3) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 900

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
153