Στράτιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 267 π.Χ., SEG XXVII 1114.10b, 16b (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 254-249 π.Χ., PCZ 59236.1· PSI 976.1, [17], 20

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41