Στασικράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 103.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10

Γεωγραφική διασπορά: