Σταφύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 102 π.Χ., PWürzb 6.30 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13