Σπόκης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σπόκη (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 103.12  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 216 π.Χ., BGU 2394.6 & BO 48 (1991), 844

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11

Γεωγραφική διασπορά: