Σπάρτακος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 232 ή 207 π.Χ., CPR XVIII 13.261 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 103.9 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 44-37 π.Χ., POxy 1635.3, 8, 10, 12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6

Γεωγραφική διασπορά: