Σμίκυθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζμίκυθος (3ος αι. π.Χ., 3ος/2ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  μέσα του 4ου αι. π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 177D 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
73

Γεωγραφική διασπορά: