Σιβύρτιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 325-316 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 6.27.1 (πρβ. Αρριανός, Ινδ. 36.8)· Δέξιππος, FGH 100 F8.6· Κούρτιος 9.10.20 (RE (1)· Berve 703) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524II.12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14

Γεωγραφική διασπορά: