Σιτᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σειτᾶς (αυτοκρ. περ., Αμφίπολη / 1ος αι. μ.Χ., Στύβερρα / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.45 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., SEG XXIV 603 (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ.,  Sp. 71 (1931), 74 αρ. 174.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6