Σίρρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 824 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) 5ος αι. π.Χ., Αριστοτέλης, Πολιτικά 1311b.13· Στράβων 326d· SEG XXXIII 556 (πρβ. XXXVIII 720· XLIII 471· L 649 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.15 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: