Σιμύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σιμύλειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.116 (2) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολη)  ελλην. περ. Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 188-189 σημ. 1 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;π. 265-254 π.Χ., SEG I 187A.13-14· FD 111.1.477.13·  πρβ. 260· GDI 2565.48

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
62