Σιμμίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σιμίας (4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Σιμμίαιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 3ος-2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Σιμμιῆος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία),

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 247-221 π.Χ., Διόδωρος 3.18.4 (RE (3) = PP 14628) (2) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911,  133-134 αρ. 36.131 (3) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 119 αρ. 5.2, 7  (4) Μακεδονία (Τυμφαία) 4ος αι. π.Χ., SEG XLV 473.2· Αρριανός, Ανάβ. 2.12.2 (5) 331-330 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.11.9· 14.4· 27.1· Κούρτιος 7.1.10 (Berve 704) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35