Σιλανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σειλανός (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Θεσσαλονίκη), Silanus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Σιληνός (3ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Μεγαλόπολις ;308 π.Χ., IG V.2.550.12 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AI.11

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54