Σέλευκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σέλυκχος (3ος/2ος αι. π.Χ., Αιτωλία), Seleycys (1ος αι. π.Χ., Θράκη), Σέλαυκος (1ος αι. π.Χ., Δελφοί), Seleucus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη, Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 290-268 π.Χ., RE (3)· ILaodLyk 1.1  (2) Μακεδονία π. 265-225 π.Χ., RE (4) (3) Μακεδονία π. 245-223 π.Χ., RE (5) (4) Μακεδονία π. 220-175 π.Χ., RE (6) (5) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., RE (8) (6) Μακεδονία π. 145-125 π.Χ., RE (7) (7) Μακεδονία π. 115-95 π.Χ., RE (9) (8) Μακεδονία π. 70-56 π.Χ., RE (11) (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 22 (1898), 350 (10) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.84 (πρβ. SEG XXXIX 468) (11) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός)  π. 355-281 π.Χ., RE (2)· Berve 700  (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.15 & Maia 25 (1973), 200 (13) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.244I.5 (14) Μακεδονία (Τυμφαία) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.11.9 κ.α (RE (1))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
264