Ῥῆγλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια) 2ος αι. μ.Χ., EAM 10 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.126.7-8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9