Πυθογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πυθογένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πυθογένη (γεν.: ελλην. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524I.6 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στάγειρος) 5ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 841 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
53