Πτολεμαΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ptolemais (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Tolemais (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Πτολεμαιΐς (1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Δημ. 32.6 (RE (2))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29