Προμαθίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Προμαθίὀ̄ν (5ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία πριν το 156 π.Χ., ID 1412a.30· 1417aII.6· 2408 & ID Index s.v. 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39