Πώταλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., IIasos 32.5 (2) Μακεδονία μέσα του 4ου αι. π.Χ., Robinson et al., 1ος τόμ., 434 αρ. 2244-8 (SEG XLVII 952) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6

Γεωγραφική διασπορά: