Πολύμνηστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολύμνε̄στος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ακρόθωον) 4ος αι. π.Χ.,  IG XII.8.2.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45