Πολλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πόλλεος (γεν., ελλην. περ., Αιολίδα / 2ος-1ος αι. π.Χ., Λήμνος), Πόλλεως (γεν., 3ος αι. π.Χ., Αιολίδα), Poles (1ος αι. π.Χ., Αιολίδα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Οδομαντοί) 422 π.Χ., Θουκυδίδης 5.6.2 (RE (3))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8