Πολεμαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 334 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.14.6· Διόδωρος 19.68.5· IIasos 2.10 (RE s.v. Ptolemaios (5)· Berve 671) (2)  Μακεδονία 320-309 π.Χ., IG II2.469.3· IIasos 2.6, 10-11 (RE (-)· s.v. Ptolemaios (11)· Berve 643· πρβ. Epigr. Anat. 9 (1987), 31-32 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 222 π.Χ., PEnt 55, 1 και πίσω όψη  (4) Μακεδονία < Λυδία 163 π.Χ., TAM V (1) 221 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) < Δελφοί 223-178 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.11· Syll3 636.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47