Πέργαμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pergamus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον. σ. 377 αρ. 3 (2) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολη) μέσα του 6ου αι. π.Χ.,  SEG XXIV 622 (= Pilhofer 10) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Σπάνιο γεωγραφικό όνομα (< Πέργαμος, ἡ, Πέργαμον, τό, πόλη της Μυσίας στη Μ. Ασία < προελληνικό πέργαμος ή πέργαμον "φρούριο, οχυρό"). Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία από την Μακεδονία (Πιερίδα) τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αττική (Αθήνα) τον 3ο αι.  μ.Χ.